Artikujt

Keshilli Rajonal Diber

Shtyp

 

Mbulon rrethet: Diber, Bulqize dhe Mat

Keshilli Rajonal i UM, Qarku Diber 2015 – 2020

Nr.

Funksioni Emer Mbiemer
Specialiteti
 
1. President  Ibrahim KAZIU Pneumoftiziater
2. Zv. President   Zylfi DIKA Epidemiolog
3.  Anetar   Hasan LLESHI Pediater
4.  Anetar   Irini SHEHU Mjeke familje
5.  Anetar   Leonard MURRA Mjek i Pergjithshem
 

Me poshte mund te konsultoni listen emërore te mjekve per qarkun Diber:

Lista emerore Diber

 

UMSH - Te gjitha te drejtat e rezervuara