DEKLARATA

Shtyp
Njoftim per Web Dr Anibal Byberi 
 
Deklaratë e Urdhrit të Mjekut të Shqipërisë
 
Njoftim per Web Dr Hysni Shkjau 
 
Njoftim per Web Dr. Arjan Pushi
 
Letter for Doctors all over Europe from President of CPME
 
Në mbështetje të një #HealthyRecovery
 
Deklarate e WMA - Dhuna ndaj personelit shendetesor
 
Deklarate nga UMSH
 
Deklarate nga UMSH Berat
 
Profesionistet Boterore