DEKLARATË E URDHRIT TË MJEKËVE TË SHQIPËRISË

Shtyp

 

Përsëri pamë prangosje të bujshme të mjekëve.

Kjo dukuri jo e rrallë gjatë viteve të tranzicionit ka ndodhur shumë hërë me akuzën për veprën penale të mjekimit të pakujdesshëm, të pakonfirmuar apo fenomene korruptive të pa-hetuara apo gjykuara në tërësinë e tyre. Herë të tjera mjekët janë arrestuar apo ndjekur në gjendje të lirë. Jo rrallë janë përballur me dhunë verbale apo fizike dhe akuza duke i deklaruar fajtorë, ende pa u hetuar dhe vërtetuar plotësisht, se janë të tillë.

UMSH fakte të tilla i ka ndjekur me vëmendje dhe shqetësim duke bërë edhe hetimet dhe verifikimet e mundshme. Mëse njëherë ka shprehur edhe shpreh përsëri shqetësimin e tij duke i konsideruar të nxituara dhe të pajustifikuara veçanërisht prangosjet e mjekëve kaq flagrante dhe demonstrative, përderisa ata nuk paraqesin rrezikshmërinë shoqërore dhe ende nuk është konfirmuar dhe gjykuar plotësisht akuza e ngritur ndaj tyre.

 

UMSH konstaton se veprime të tilla nuk i bëjnë aspak mirë sistemit shëndetësor, përkundrazi zbehin dhe ulin besimin e qytetarëve ndaj bluzave të bardha dhe vetë sistemit në tërësi, mund të stimulojnë korrupsionin në shëndetësi dhe siç kemi parë herë pas here nxisin dhunën ndaj mjekëve.

UMSH i konsideron marrëdhëniet mjek-pacient dhe sigurinë e pacientit si element thelbësor të cilësisë së kujdesit shëndetësor. Kjo është shprehur qartë edhe në Kodin e “Etikës dhe Deontologjisë Mjekësore” (hartuar nga UMSH) si detyrim etik dhe profesional për çdo mjek. UMSH deklarohet i vëmendshëm, i qartë, i vendosur dhe i palëkundur për të ndëshkruar cilindo mjek që shkel këto parime të rëndësishme dhe të shenjta për ne.

Kushdo që bën një shkelje të normave, standardeve, rregullave apo ligjeve do të ketë sigurisht pasoja në fushën morale, etike, administrative apo ligjore. Por vendosja e tyre kërkon kohë, hetime dhe gjykime përfundimtare. Kështu veprohet në shumicën e rasteve, kështu duhet të veprohet edhe me mjekët.

Cilido që i vendos prangat mjekut, godet apo akuzon një mjek, të jetë i sigurt se në shumicën e rasteve ka përpara personin që ka shpëtuar dhjetra e qindra jetë njerëzish, ka kaluar netë pa gjumë, ka prishur shumë herë jo vetëm qetësinë e tij por dhe të familjes për hir të detyrës së shenjtë në shërbim të jetës dhe mirëqënies së njeriut.

Përvoja botërore tregon se të gjitha incidentet në shërbimin shëndetësor janë rezultat i përpjekjeve të pamjaftueshme për të zbuluar rrethanat që i mundësojnë këto incidente dhe i masave për të parandaluar apo minimizuar ato.

Ky është detyrim për profesionistët e shëndetit dhe për të gjithë faktorët dhe aktorët që veprojnë brenda sistemit.

UMSH - Te gjitha te drejtat e rezervuara